Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
7
9
5
Tài nguyên nước Chủ Nhật, 19/08/2018, 19:05

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,6

6,3

170

260

0,02

3,75

2,1

0,058

13.290

24

405

100

3.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

8,5

5,6

20

32

0,32

2,36

0,5

0,165

1.100

2

202

105

3.100

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,6

5,3

80

120

0,03

7,60

4,2

0,032

10.526

19

221

85

3.000

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,6

5,6

210

320

0,20

3,70

2,0

0,038

4.960

9

162

95

3.000

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,9

5,4

105

160

0,37

3,70

2,3

0,025

4.430

8

62

100

3.500

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,4

5,9

82

120

0,17

8,65

0,7

0,060

12.742

23

221

90

3.300

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

8,6

5,8

24

36

1,30

1,20

2,6

0,017

150

0

71

100

3.200

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,9

5,9

18

32

0,66

1,33

5,5

0,013

550

1

24

102

4.000

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO, Fe (Sắt), NO3- (Nitrat) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 - 14 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,06 - 10,66 lần.

- NH4+(Amoni): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,33 - 9,61 lần.

- NO2- (Nitrit): Chỉ tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt quy chuẩn cho phép từ 0,11 - 3,3 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Cl- (Clorua): Chỉ có điểm đo tại Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,57 -37,97 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Chỉ tại điểm đo sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,24 - 8,1 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 0 - 240/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 85 - 105 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH


Số lượt người xem: 1015 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày