Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
4
1
7
Tài nguyên nước Thứ Tư, 03/10/2018, 08:40

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2018 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9 và tháng 10/2018

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2018 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9 và tháng 10/2018 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 8/2018 dâng 0,24m so với tháng 7/2018.

Dự báo: Trong tháng 9 và 10 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 8/2018

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 9/2018

Tháng 10/2018

6

10,32

10,25

10,15

12

10,26

10,19

10,09

18

10,23

10,22

10,09

24

10,22

10,20

10,09

30

10,23

10,22

10,11

Trung bình

10,25

10,22

10,11

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 8/2018 dâng 0,27m so với tháng 7/2018.

Dự báo: Trong tháng 9 và 10 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 8/2018

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 9/2018

Tháng 10/2018

6

11,45

11,40

11,29

12

11,40

11,30

11,20

18

11,39

11,40

11,21

24

11,39

11,32

11,16

30

11,43

11,39

11,23

Trung bình

11,42

11,36

11,22

             3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 8/2018 dâng 0,26m so với tháng 7/2018.

Dự báo: Trong tháng 9 và 10 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 8/2018

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 9/2018

Tháng 10/2018

6

11,45

11,40

11,29

12

11,40

11,30

11,20

18

11,39

11,40

11,21

24

11,39

11,32

11,16

30

11,43

11,39

11,23

Trung bình

11,42

11,36

11,22

 

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 911 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày