Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
6
1
8
6
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 12/10/2018, 10:15

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,26

6,1

18,2

26,6

0,69

0,45

0,1

0,056

19.143

19

84

98

4.600

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,14

5,8

27,2

40

0,66

0,29

0,5

0,015

2.481

1

150

102

1.500

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,55

5,9

27

40

0,46

0,38

2,7

KPH

10.635

15

505

103

9.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,32

4,3

150

226

0,83

0,83

0,1

0,046

1.914

5

94

95

4.300

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,55

5,4

54

80

0,84

1,16

0,2

0,093

1.340

5

83

100

2.300

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,49

6,0

60

93

0,75

0,71

6,0

0,05

13.400

15

375

98

2.300

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,35

6,2

17

26,6

0,29

0,95

1,5

0,01

42

0

83

106

2.400

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,14

5,9

22

40

1,57

0,90

1,0

0,002

120

1

20

104

2.400

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO, NO3- (Nitrat) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,13 – 10 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 – 7,5 lần.

- Fe (Sắt): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân vượt quy chuẩn cho phép 1,05 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- NH4+(Amoni): Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long vượt quy chuẩn cho phép 1,05 – 1,3 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long vượt quy chuẩn cho phép 1,12 – 1,86 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép .

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 3,82 – 54,7 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,66 – 10,1 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 0 - 190/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 95 - 106 mg/l.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 840 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày