Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
8
0
2
Tài nguyên nước Thứ Hai, 12/11/2018, 13:45

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,80

4,62

145

213,3

KPH

3,39

0,8

0,008

9.370

15

137

110

230

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,64

7,0

12

53,3

0,60

0,67

0,1

0,039

626

0

45

100

930

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,86

5,6

36

18,6

0,04

1,78

0,8

0,083

9.714

13

105

98

750

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,56

5,2

18

21,3

0,25

1,22

1,2

0,027

3.320

5

167

97

11000

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,47

6,6

14,5

21,3

0,67

1,02

0,2

0,027

3.017

4

100

102

11000

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,73

4,4

72

106,6

0,04

4,07

1,3

0,032

12.815

18

76

96

230

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,87

5,0

20

29,3

1,66

1,17

1,2

0,006

110

0

83

101

390

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,81

6,2

11

16

0,84

0,73

2,0

KPH

179

0

48

105

150

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO và NO3- (Nitrat) đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại các điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Ngã tư Chủ Chí (huyện Phước Long) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 - 9,67 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại các điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình); Cống Đầu Bằng (thị xã Giá Rai); Ngã tư Chủ Chí (huyện Phước Long); Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,78 - 7,11 lần.

- Fe (Sắt): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,1 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- NH4+(Amoni): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,13 - 4,5 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) vượt quy chuẩn cho phép 1,66 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,79 - 36,6 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,52 - 3,34 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 0 - 180/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 96 - 110 mg/l.

- Coliform: Tại điểm đo Cống Đầu Bằng (thị xã Giá Rai) và Ngã tư Chủ Chí (huyện Phước Long) vượt quy chuẩn cho phép 1,46 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

 

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 929 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày