Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
9
6
5
Tài nguyên nước Thứ Năm, 31/01/2019, 09:40

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất năm 2018 và dự báo mực nước dưới đất năm 2019

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất năm 2018 và dự báo mực nước dưới đất năm 2019 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Dự báo trong năm 2019 mực nước có xu thế hạ so với năm 2018. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Năm

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

 Năm 2018

Quý I

10,24

Mực nước thực đo

Quý II

10,94

Quý III

10,30

Quý IV

10,10

Năm 2019

Quý I

10,52

Mực nước dự báo

Quý II

11,00

Quý III

10,36

Quý IV

10,30

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Dự báo trong năm 2019 mực nước có xu thế dâng so với năm 2018. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Năm

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

 Năm 2018

Quý I

12,05

Mực nước thực đo

Quý II

12,90

Quý III

11,83

Quý IV

11,74

Năm 2019

Quý I

12,27

Mực nước dự báo

Quý II

12,70

Quý III

11,74

Quý IV

11,86

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo trong năm 2019 mực nước có xu thế dâng so với năm 2018. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Năm

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

 Năm 2018

Quý I

11,60

Mực nước thực đo

Quý II

12,43

Quý III

11,48

Quý IV

11,30

Năm 2019

Quý I

11,75

Mực nước dự báo

Quý II

12,21

Quý III

11,34

Quý IV

11,39

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển


Số lượt người xem: 960 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày