Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
8
7
0
8
9
Tài nguyên nước Thứ Ba, 10/09/2019, 09:45

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8 và tháng 9/2019

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8 và tháng 9/2019 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 7 dâng 0,18m so với tháng 6/2019.

Dự báo: Trong tháng 89/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

  Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 7/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 8/2019

Tháng 9/2019

6

9,84

9,72

9,55

12

9,81

9,69

9,50

18

9,78

9,65

9,47

24

9,77

9,60

9,46

30

9,75

9,61

9,47

Trung bình

9,79

9,65

9,49

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 7 dâng 0,29m so với tháng 6/2019.

Dự báo: Trong tháng 89/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

  Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 7/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 8/2019

Tháng 9/2019

6

12,31

12,19

12,06

12

12,26

12,11

12,00

18

12,20

12,01

11,94

24

12,23

12,05

11,92

30

12,23

12,14

11,93

Trung bình

12,24

12,10

11,97

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 7 dâng 0,28m so với tháng 6/2019.

Dự báo: Trong tháng 89/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21                                                                                                                                                   

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 7/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 8/2019

Tháng 9/2019

6

11,94

11,88

11,48

12

11,91

11,76

11,47

18

11,87

11,64

11,50

24

11,87

11,68

11,57

30

11,87

11,55

11,60

Trungbình

11,89

11,70

11,52

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển


Số lượt người xem: 759 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày