Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
8
6
7
2
2
Tài nguyên nước Thứ Ba, 10/09/2019, 09:50

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,73

6,15

14,2

21,3

0,564

0,702

0,269

0,03

8.167

15

131

132,5

600

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,42

5,30

12,8

18,6

1,089

1,118

0,293

0,029

765,7

1

250

107,5

1.100

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,70

5,90

21,6

32

0,591

1,032

0,277

0,09

8.961

16

384

130

900

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,47

5,10

18,4

26,6

0,809

0,835

0,332

0,028

3.573

7

131

112,5

430

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,42

5,50

32

48

0,795

0,908

0,335

0,049

3.346

7

41

107,5

140

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,59

5,30

19,6

29,3

0,57

1,685

0,281

0,132

8.508

17

73

117,5

240

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,20

6,30

16,4

24

0,791

0,911

0,264

0,103

907

0

30

100

4.600

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,94

6,00

18,6

26,6

0,652

1,93

0,291

0,069

907,52

0

59

95

4.600

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Fe (Sắt) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 2,1 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình), Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 1,6 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cống Đầu Bằng, xã Phong Tân (thị xã Giá Rai), Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,38 - 2,64 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 2,6 - 25,6 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long)Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đều đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,18 - 7,68 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Đầu Bằng, xã Phong Tân (thị xã Giá Rai) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,01 - 1,87 lần.

 - Độ mặn: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 10/00; Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 70/00. Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) dao động từ 15 - 170/00.

- Độ kiềm: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 95 mg/l; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 100 mg/l; Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi)Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 107,5 mg/l; Tại điểm đo Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai)Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) dao động từ 112,5 - 117,5 mg/l; Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình)Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) dao động từ 130 - 132,5 mg/l.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

 


Số lượt người xem: 824 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày