Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
7
9
5
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 27/03/2020, 10:15

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 02/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 3 và tháng 4/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 02/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 3 và tháng 4/2020 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 02/2020 dâng và hạ so với tháng 01/2020. Giá trị dâng là 0,10m tại xã Phước Long và giá trị hạ là 0,06m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,81m tại xã Phước Long, huyện Phước Long; mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,24m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Dự báo: Trong tháng 34/2020 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 02/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 3/2020

Tháng 4/2020

6

10,26

10,28

10,45

12

10,19

10,32

10,35

18

10,20

10,33

10,38

24

10,28

10,40

10,45

30

 

10,38

10,40

Trung bình

10,23

10,34

10,41

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 02/2020 hạ so với tháng 01/2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 12,30m tại phường 1, thị xã Giá Rai; mực nước trung bình tháng sâu nhất là 14,67m tại phường 1, thị xã Giá Rai.

Dự báo: Trong tháng 3 tháng 4/2020 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 02/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 3/2020

Tháng 4/2020

6

13,11

13,58

14,08

12

13,18

13,67

14,15

18

13,18

13,72

14,21

24

13,27

13,76

14,28

30

 

13,83

14,22

Trung bình

13,19

13,71

14,19

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 02/2020 có xu thế dâng và hạ so với tháng 01/2020. Giá trị dâng cao nhất là 0,20m tại xã Phước Long, huyện Phước Long; giá trị hạ là 0,24m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

 Mực nước trung bình tháng nông nhất là 9,60m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu; Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 12,64m tại phường 1, thị xã Giá Rai.

Dự báo: Trong tháng 3 4/2020 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 02/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 3/2020

Tháng 4/2020

6

12,61

12,86

13,39

12

12,60

12,99

13,58

18

12,65

13,06

13,67

24

12,70

13,18

13,72

30

 

13,21

13,70

Trung bình

12,64

13,06

13,61

 

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

 


Số lượt người xem: 437 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày