Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
9
2
8
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 27/03/2020, 13:15

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,01

5,80

36,8

53,3

0,341

0,063

1,713

0,025

14.577

26

110

112,5

9.300

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,46

4,60

38,8

58,6

1,192

0,022

1,435

0,368

15.144

14

149

120

3.900

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,77

6,55

34,4

48

0,467

1,46

1,983

0,128

13.669

30

376

140

4.200

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,71

5,60

43,6

64

0,294

0,021

2,189

0,22

14.236

31

47

130

4.200

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,73

6,20

26,8

42,6

0,348

0,53

2,919

0,102

17.370

33

59

132,5

6.400

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,78

6,10

25,2

37,3

0,936

0,062

2,366

0,046

16.165

30

721

142,5

5.300

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,39

6,03

18

26,6

0,198

0,743

1,607

0,189

4.622

8

31

115

4.200

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,48

6,05

21,8

32

0,278

1,144

1,06

0,073

3.247

5

46

122,5

4.300

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 – 2,9 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 – 2,1 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu)Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 7,4 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 9,3 – 49,6 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 – 14,4 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và Ngã tư xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 – 1,6 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Tổng sắt: Tất cả các điểm đo đều đạt quy chuẩn cho phép.

 - Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) dao động từ 5 - 80/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) 140/00 ; Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 260/00 ; Tại các điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình), Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 300/00; Tại điểm đo Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai)Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) dao động từ 31 - 330/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 115 - 142,5 mg/l.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển


Số lượt người xem: 583 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày