Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
6
6
7
Bảo vệ môi trường Thứ Ba, 27/03/2018, 10:35

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đầu tư xây dựng đường dẫn đầu Cầu Giá Rai mới

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng đường dẫn đầu cầu Giá Rai mới do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện các Sở: Giao thông Vận tải; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Giá Rai.

Thay mặt chủ đầu tư, Ông Trương Ngôn Thuận – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bạc Liêu Land, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng đường dẫn đầu cầu Giá Rai mới.

 Mục tiêu của dự án là phát triển giao thông theo chương trình kiên cố hóa giao thông nhằm phát triển kinh tế, du lịch cho thị xã Giá Rai nói riêng và tỉnh Bạc Liêu nói chung; mở rộng khu dân cư theo quy hoạch đã được phê duyệt; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng cường công tác mời gọi, thu hút đầu tư các Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã Giá Rai tham gia vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình phát triển đô thị.

Để hoàn chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, các Ủy viên Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần chỉnh sửa tên chủ dự án lại cho phù hợp; mối quan hệ dự án cần bổ sung thêm các dự án xung quanh khu vực, giai đoạn chuẩn bị tính toán bồi thường phù hợp; bổ sung bụi khuyết tán quá trình san lấp, ảnh hưởng các hộ sản xuất nuôi tôm, trường học; bổ sung tác động của việc bơm cát san lắp mặt bằng ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; đề nghị không giám sát chất lượng nước mặt trong giai đoạn hoạt động; …

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp, Chủ đầu tư ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên. Kết thúc cuộc họp ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ môi trường


Số lượt người xem: 1668 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày