Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
0
1
8
Biến đổi khí hậu Thứ Hai, 08/05/2017, 13:50

Những kết quả đạt được trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Tỉnh Bạc Liêu được đánh giá là một trong 5 tỉnh/thành phố sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, chính vì thế, những năm gần đây, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được các cấp Lãnh đạo tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, trong thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. công tác ứng phó với biến đổi khí hậu thời gian qua đạt được những kết quả nổi bật đó là:

Ảnh minh họa

Công tác chỉ đạo và ban hành các văn bản ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung ương được tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghiêm túc và đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch theo lĩnh vực, ngành mình để thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Khung Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 – 2020,  Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ quản lý từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân; đã in 99 bộ bản đồ nước biển dâng và xâm nhập mặn gửi đến các Sở, Ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để theo dõi diễn biến của biến đổi khí hậu; cán bộ, công chức trong tỉnh viết bài, đưa tin về biến đổi khí hậu đăng trên bản tin tài nguyên và môi trường, cổng thông tin điện tử của Sở, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; Trung tâm Khí tượng thủy văn phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân các xã vùng ven biển; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư một số dự án công trình và phi công trình ưu tiên thuộc Khung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu,… bước đầu đã hạn chế đến mức thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng. Trong số 101 dự án ưu tiên liên quan biến đổi khí hậu bao gồm 32 dự án phi công trình và 69 dự án công trình với tổng kinh phí hơn 20.000 tỷ đồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Khung Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã và đang tổ chức triển khai thực hiện 16 dự án giai đoạn 2012 - 2020, với nguồn kinh phí hơn 3.338 tỷ đồng, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là mực nước biển dâng đó là: Tiểu dự án nâng cấp tuyến đê biển Đông (đoạn từ kênh Huyện Kệ đến ngã ba Mũi Tàu và đập trụ đỡ - cống kết hợp cầu giao thông qua kênh Huyện Kệ); Tiểu dự án Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1); Dự án xây dựng hệ thống công trình Tiểu dự án thí điểm "đê mềm" để gây bồi tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ ven biển khu vực cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Dự án xây dựng hệ thống công trình ngăn triều, chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận…

Để công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho các Ngành, các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới phương pháp, loại hình giáo dục về biến đổi khí hậu cho phù hợp với tình hình thực tế để chính sách, pháp luật của nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu thực sự đi vào cuộc sống xã hội.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khắc phục tình trạng tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, mang tính hình thức, bỏ qua hoặc buông lỏng quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa công tác thực hiện các chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu vào công tác thi đua, khen thưởng để tổ chức, đánh giá.

Kết hợp tăng chi từ ngân sách; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nguồn vốn ưu đãi cho ứng phó với biến đổi khí hậu; bố trí ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ bản, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các dự án giảm phát thải khí nhà kính.Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ người dân trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng ngập mặn ven biển.

Tăng cường thực hiện các điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên, trước hết là Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học (UNCBD), Công ước của Liên Hợp Quốc về chống suy thoái đất và sa mạc hóa (UNCCD); tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và toàn cầu như: ASEM, APEC, Đông Á, ASEAN.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên phạm vi cả khu vực hạ lưu sông Mê Kông nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng là vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đa dạng sinh học, trầm tích, phù sa, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, sinh kế của người dân. Do đó, các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân cần nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần làm giảm mức độ của biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 781 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày