Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
5
8
5
3
Cải cách hành chính Thứ Tư, 14/09/2016, 16:10

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III năm 2016

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, sự đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong quý III năm 2016 đạt được những kết quả quan trọng như sau:

Về kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính

Trong quý III năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22 TTHC).

Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC theo quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường là: 78 TTHC (gồm 08 lĩnh vực: đất đai: 22 TTHC, môi trường: 16 TTHC, nước: 14 TTHC, khí tượng thủy văn: 04 TTHC, khoáng sản: 15 TTHC, biển: 05 TTHC, đo đạc và bản đồ: 01 TTHC, viễn thám: 01 TTHC). Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 30 – 50% thời gian so với quy định của 18 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trong quý III năm 2016, bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 35 hồ sơ và 487 giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực đất đai, 3.469 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm; 17 hồ sơ lĩnh vực môi trường; 16 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước. Giao trả 20 hồ sơ và 468 giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực đất đai, 3.469 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm; 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường; 15 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 21 hồ sơ đất đai, 98 giấy chứng nhận đúng quy định.

Ngọc Thanh – Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1031 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày