Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
0
2
1
Cải cách hành chính Thứ Tư, 12/04/2017, 13:45

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017, ngày 10 tháng 4 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 18/KH-STNMT về việc Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiêm của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tăng cường sự hiểu biết của nhân dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; phát huy lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; phát huy vai trò tích cực của Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cải cách hành chính. Phản ảnh kịp thời những mặt tích cực, cũng như hạn chế trong công tác cải cách hành chính của ngành tài nguyên môi trường để công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về việc tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Với yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của ngành; bám sát nội dung Nghị quyết của Chính phủ ban hành và các văn bản liên quan đến cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, theo tiến độ thời gian đề ra, bám sát nội dung kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó, khuyến kích, động viên công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kết hợp phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 602 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày