Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
7
4
1
Cải cách hành chính Thứ Hai, 05/06/2017, 13:20

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chínhLĩnh vực tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2017

Nhờ chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành  của Lãnh đạo Sở, sự đoàn kết, nhất trí của tập thể công chức, viên chức, người lao động. Trong 06 tháng đầu năm 2017 công tác cải cách hành chính đạt được một số kết quả sau:

Về công tác kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng tổng số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường mới ban hành lên 52 thủ tục  gồm: 22 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 10 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực khí trượng thủy văn, 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Biển, 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

Về công khai thủ tục hành chính

Sau khi các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố, niêm yết thủ tục hành chính; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

Tiếp tục thực hiện tốt quy trình, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy trình “Một cửa”. 06 tháng đầu năm 2017 Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả đã tiếp nhận 9.140 hồ sơ lĩnh vực đất đai; 13 hồ sơ lĩnh vực môi trường; 35 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước; 9.297 hồ sơ giao dịch bảo đảm;  trình Ủy ban nhân dân tỉnh 34 hồ sơ (157 giấy chứng nhận) về điều kiện cấp giấy chứng nhận của tổ chức kinh doanh nhà ở xã hội; giao trả  9.106 hồ sơ đất đai; 05 hồ sơ (337 giấy chứng nhận); 16 hồ sơ lĩnh vực môi trường; 30 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước; 9.297 hồ sơ giao dịch bảo đảm trước hạn và đúng thời gian quy định. Còn lại 74 hồ sơ lĩnh vực đất đai; 05 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân chưa đến hạn.

Về giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai

Đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính đất đai, nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân còn chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do biên chế giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai quá ít (mỗi chi nhánh ở huyện, thị xã, thành phố chỉ có 05 biên chế); Quy trình luân chuyển hồ sơ phải qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian (do các Chi nhánh ở các huyện, thị xã phải chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai); chưa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh;... Tuy nhiên, hiện nay những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được khắc phục, về biên chế Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai thêm 20 biên chế; tổ chức triển khai, ứng dụng phần mềm OMS để luân chuyển hồ sơ giữa các Chi nhánh với Văn phòng Đăng ký đất đai; sắp xếp, kiện toàn bộ phận cán bộ đo đạc, thẩm định hồ sơ; hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cán bộ chuyên môn để xử lý hồ sơ tồn đọng;... Hiện tình hình xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính đất đai đã cơ bản đi vào nề nếp, có chuyển biến theo hướng tích cực.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1064 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày