Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
6
5
2
Cải cách hành chính Thứ Tư, 20/09/2017, 16:05

Sở Tài nguyên và Môi trường phân công nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Để nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 cũng như những năm tới, nhất là các chỉ số có % điểm thấp của năm 2016. Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1287/STNMT-VP về việc phân công nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung chính đó là:

1. Tiếp tục duy trì  và thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động, nhất là công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017, kiểm tra, khảo sát, tham mưu Lãnh đạo Sở đầu tư trang bị máy móc, phương tiện cần thiết để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông mức độ 3,4 ngay trong năm 2017 (sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí); Tham mưu Lãnh đạo Sở nâng tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, đảm bảo ít nhất 90% công chức, viên chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử công vụ đã được cấp; phối hợp Văn phòng Sở cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Sở, quan tâm cách thức niêm yết sao cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, sử dụng.

3. Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng lý đất đai các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai, kiên quyết không để hồ sơ, thủ tục quá hạn; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) cấp huyện.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 982 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày