Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
6
1
9
8
Cải cách hành chính Thứ Hai, 13/11/2017, 14:20

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 4006/UBND-KSTTHC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả như sau:

Tình hình, kết quả công bố, công khai thủ tục hành chính:

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực biển, 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, 17 thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và 08 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng tổng số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường lên 79 thủ tục  gồm: 30 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 12 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, 04 thủ tục hành chính lĩnh vực biển, 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước và 17 thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 60 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm: 28 thủ tục lĩnh vực đất đai, 04 thủ tục lĩnh vực môi trường, 19 thủ tục lĩnh vực khoáng sản, 03 thủ tục lĩnh vực đo đạc và bản đồ, 06 thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, thực hiện niêm yết, công khai tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, giao trả kết quả (bộ phận Một cửa) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

 Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở theo quy định. Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp huyện về lĩnh vực đất đai. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Từ đầu năm đến nay, bộ phận Một cửa của Sở và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận tổng số 37.388 hồ sơ (gồm 18.862 hồ sơ đất đai, 34 hồ sơ môi trường, 82 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước, 18.410 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm), trong đó: đã giải quyết 37.340 hồ sơ trước hạn và đúng thời hạn quy định (gồm: 18.841 hồ sơ đất đai, 21 hồ sơ môi trường, 68 hồ sơ tài nguyên nước, 18.410 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm), còn lại 48 hồ sơ chưa đến thời hạn, các bộ phận chuyên môn đang giải quyết.

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính:

Sở Tài nguyên và Môi trường niêm yết công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ Email, hộp thư để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận, giao trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào về quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Hồng LýVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 917 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày