Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
7
0
4
Cải cách hành chính Thứ Hai, 16/04/2018, 16:15

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Ngày 11/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 19/KH-STNMT về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 đã đề ra; Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động cơ quan và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tích cực góp ý, giám sát công chức, viên chức, người lao động của ngành trong quá trình thực thi công vụ.

Kế hoạch nêu rõ nội dung và hình thức tuyên truyền như sau:

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và chuẩn hóa; Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính; hướng dẫn truy cập thông tin về thủ tục hành chính qua mạng Internet; hướng dẫn cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; Kết quả thực hiện cải cách hành chính của phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hình thức tuyên truyền: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Nội dung các thủ tục hành chính được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu; Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

Thực hiện lồng ghép các thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp các cơ quan truyền thông đưa tin, bài, chuyên mục về công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; định kỳ xuất bản Bản tin Tài nguyên và Môi trường để thông tin về hoạt động của ngành trong đó có nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính.

Hồng Lý - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 872 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày