Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
8
5
7
Cải cách hành chính Thứ Hai, 23/09/2019, 18:02
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019  (22/04)
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 22/KH-STNMT về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng ...
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường  (09/04)
Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Danh mục 12 (mười hai) thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (23/03)
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 05/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT về thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 để triển khai thực hiện, kết quả đạt được ...
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.  (23/04)
Ngày 13/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, danh mục 09 (chín) thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm mới ban hành thuộc phạm vi ...
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018  (16/04)
Thực hiện Kế hoạch số 27/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Ngày 11/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 19/KH-STNMT về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, mục đích ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2018.  (04/04)
Vừa qua, ngày 28 và 29/3, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2018 do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Đồng chí Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị, cùng ...
Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018  (16/03)
Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 12/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT về công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018  (12/02)
Sáng ngày 08/02/2018, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ tổ chức. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực ...
Sở Tài nguyên và Môi trường dự tập huấn công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  (13/12)
Từ ngày 10 – 11 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ...
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (13/11)
Thực hiện Công văn số 4006/UBND-KSTTHC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày