Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
0
6
5
9
2
Phòng chống tham nhũng năm 2016 Thứ Năm, 27/06/2019, 18:53
Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT)  (20/10)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thông qua ...
Những dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng thường gặp trong cơ quan  (18/08)
- Có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu tin tưởng và chấp hành không nghiêm nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. - Thường giải quyết công việc kéo dài thời gian hơn quy định hoặc vì động cơ cá nhân mà giải quyết công việc nhanh chóng quá mức bình thường. - Thường ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những tháng cuối năm 2016  (16/08)
Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 Ngày 10 tháng 8 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 22/KH-STNMT về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những tháng còn lại của năm 2016 với mục tiêu đẩy ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  (24/06)
Thực hiện Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 16/6/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.  (23/06)
Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH 12 và Luật số 27/2012/QH 13; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Ngày 19/5/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công ...
Xem theo ngày Xem theo ngày