Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
8
8
0
Tài nguyên đất Thứ Tư, 30/08/2017, 15:15

Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh ban hành để quy định việc phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đối tượng áp dụng của Quy chế này là Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã; người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc phối hợp: Việc phối hp trên cơ sở quy định của pháp luật; đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả và đồng thời bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết theo các quy định hiện hành; thời gian phối hp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan phải tuân theo quy định của pháp luật và theo Bộ thủ tục hành chính về đất đai của cấp có thấm quyền quyết định công bố.

Nội dung phối hợp: Giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đt, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đt ln đ(Giấy chứng nhận) và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất; các công việc khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan.

Phương pháp phối hợp: Phối hợp trực tiếp; tiếp nhận, trả kết quả bằng văn bản hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Theo Bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố t chức triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Chi tiết

                                                                  Lê Phát

Nguồn: baclieu.gov.vn

 

 


Số lượt người xem: 1178 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày