Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
6
4
4
Tài nguyên đất Thứ Sáu, 22/09/2017, 10:30

Kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại trong giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

Theo Thông báo số 32/TB-STP ngày 05/7/2017 của Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết xong 14.597 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức và người dân, đa số các trường hợp đúng thời hạn quy định.

Tuy nhiên, đối với chi nhánh huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu có sai sót như: Một số hồ sơ chưa ghi đầy đủ thông tin về ngày, giờ đăng ký hồ sơ; phần chứng nhận giao dịch bảo đảm không ghi ngày, tháng xóa thế chấp; nội dung đơn đăng ký thông tin chưa đầy đủ (thiếu thông tin quyển số, chức danh người ký,...); phần kê khai lựa chọn còn thiếu thông tin;...

Sau khi nhận được Thông báo số 32/TB-STP ngày 05/7/2017 của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, khắc phục những sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, như ghi đầy đủ, đúng quy định các thông tin trong đơn đăng ký, photo hồ sơ lưu trữ đầy đủ, đúng thành phần hồ sơ và kèm phiếu tiếp nhận hồ sơ, lập sổ tiếp nhận, ghi nhận trên trang bổ sung giấy chứng nhận,... theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTP-BTNMT ngày 19/5/2014 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua rà soát, đến nay các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã khắc phục xong những sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, kết quả từ ngày 05/7/2017 đến nay Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh đã giải quyết 4.199 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn tại Thông báo số 32/TB-STP ngày 05/7/2017 của Sở Tư pháp.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu cho Sở phối hợp với Sở Tư pháp dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính đăng ký giao dịch bảo đảm theo Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 30/8/2016 của Bộ Tư pháp về công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong tháng 10 năm 2017.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đúng thời hạn và quy định của pháp luật.

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1158 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày