Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
7
4
0
2
0
Tài nguyên Biển Thứ Tư, 18/11/2015, 07:25

Mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ: Thành tựu và tác động ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực

Chủ tọa hội thảo

Đây là một trong những hội thảo quan trọng được diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2015 trong khuôn khổ Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015. Nhiều nội dung liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB); giải quyết các vấn đề phát triển bền vững biển, vùng bờ và rừng đầu nguồn trong khu vực biển Đông Á, cũng như đề xuất nhân rộng QLTHVB dựa trên những thực hành tốt và cách tiếp cận mới được trình diễn ở nhiều chính quyền địa phương được là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội thảo.

Áp dụng và đóng góp của QLTHVB ở cấp địa phương

Hội thảo đã cung cấp cái nhìn tổng quan về những thành tích quan trọng, tác động và lợi ích của QLTHVB trong những năm qua. QLTHVB đã phát triển thành một hệ thống quản lý được xác nhận, nhằm đạt được các tiêu chí phát triển bền vững ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu. Nhiều diễn giả đã nhấn mạnh tới vai trò của việc áp dụng QLTHVB ở cấp địa phương và những đóng góp mà QLTHVB đã thực hiện để cải thiện quản trị và quản lý các khu vực vùng bờ và đại dương và các tài nguyên liên quan, cũng như tăng trưởng kinh tế bền vững và các lợi ích xã hội.

Ví dụ về những cách áp dụng sáng tạo của QLTHVB được trình bày tại Hội thảo bao gồm các quan hệ đối tác quản trị với các cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học, xanh hóa các cộng đồng, đa dạng sinh học và bảo tồn sinh cảnh, phục hồi sinh cảnh, an ninh lương thực (thủy sản, nuôi trồng thủy sản), phát triển sinh kế thay thế, tài nguyên nước và quản lý ô nhiễm, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng vùng bờ và các hộ gia đình nghèo,…

Phần thảo luận tại hội thảo đã tổng hợp được những thực hành tốt có tính mới mẻ và mang lại lợi ích cũng như những tác động tích cực.

Toàn cảnh Hội thảo

Áp dụng QLTHVB cho quản lý khu bảo tồn biển (MPA) và mạng lưới quản lý các khu bảo tồn biển

Bên cạnh việc thảo luận về các thực hành tốt có thể áp dụng liên quan tới QLTHVB, hội thảo tập trung vào việc áp dụng QLTHVB cho quản lý khu bảo tồn biển (MPA) và mạng lưới quản lý khu bảo tồn biển ở cấp địa phương, quốc gia và tiểu khu vực và nhân rộng QLTHVB để đáp ứng các cam kết quốc tế về môi trường.

Các đại biểu tham dự rất quan tâm tới việc đánh giá các bài học kinh nghiệm, những thách thức và cơ hội đối với việc áp dụng QLTHVB để nâng cao hiệu quả

quản lý của các khu bảo tồn biển và mạng lưới khu bảo tồn biển và cung cấp các cam kết quốc tế, đi sâu vào các yếu tố: a) Động lực dẫn đến thành công; b) Vai trò của các tổ chức tiểu khu vực và các chính phủ, cơ chế quốc gia; c)Những đổi mới thành công trong việc thực hiện các chương trình. Chuyển giao các sáng kiến và bài học kinh nghiệm để quản lý biển và vùng bờ.

Hội thảo là diễn đàn cởi mở để trao đổi, thảo luận, xem xét về khả năng chuyển giao các sáng kiến và các bài học kinh nghiệm để quản lý biển và vùng bờ, nguồn lực ở cấp quốc gia và khu vực cho những ưu tiên phát triển bền vững khác và các chương trình trong khu vực các biển Đông Á, cũng như các khu vực khác trên thế giới. Các trình bày nổi bật bao gồm các sáng kiến của UNDP, Ngân hàng Thế giới và các cơ quan phát triển, tổ chức khác để thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển bền vững cho các lĩnh vực cụ thể nhằm bảo đảm được tính toàn diện, bình đẳng giới, sinh kế, bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh lương thực, v.v...

Một phần quan trọng trong nỗ lực nhân rộng QLTHVB là: tìm hiểu những nhu cầu về thể chế, tài chính và xây dựng năng lực chuyên môn/kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ nhân rộng các thực hành tốt; xác định phương pháp tiếp cận và các nền tảng để tạo điều kiện nhân rộng và mở rộng quy mô; lồng ghép những thực hành tốt, các cách tiếp cận sáng tạo về QLTHVB vào kế hoạch đầu tư và phát triển của quốc gia và địa phương.

Theo CTTĐTmonre.gov.vn

 


Số lượt người xem: 1469 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày