Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
5
9
9
8
6

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

              Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thiết lập đường dây nóng phục vụ công tác quản lý của ngành và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:           

 

          1. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường:

 

  - Điện thoại:         0291. 3823860 

- Fax:                    0291.3820806 

- Email:                 stnmt@baclieu.gov.vn                      

 

 2. Ông Phạm Quốc Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Điện thoại bàn: 0291. 3959058

- Điện thoại di động:   0913.990.987

     

3. Ông Nguyễn Khánh Đền, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

  - Điện thoại bàn:           0291.3959805     

- Điện thoại di động:     0918.705.717

 Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh biết để liên hệ khi cần thiết.

 

Đường dây nóng Thứ Năm, 23/05/2019, 04:26
Đường dây nóng:  (11/09)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thiết lập đường dây nóng phục vụ công tác quản lý của ngành và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau: