Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
6
5
2
1
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Chủ Nhật, 26/01/2020, 03:14
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024  (09/01)
Ngày 31/12/2019, Ủy Ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024 - Quyết định 372/QĐ-UBND - Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024. + Phụ lục 01: Bảng giá đất ở và bảng giá đất ở các dự án khu dân cư thành phố Bạc Liêu + Phụ lục 02: Bảng ...
Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (12/09)
Tải Quyết định kèm theo phụ lục tại đây!
Điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (20/02)
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Quy định khu vực và vị trí các loại đất và Giá các loại đất: Đất Nông Nghiệp và Đất Phi Nông Nghiệp; + Phụ lục 1: Bảng giá đất ở Thành phố ...
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 05 năm (2015-2019)  (31/12)
Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Ban hành Bảng giá các loại đất đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 66/QĐ-UBND;
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2014  (09/01)
Ngày 24/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Quyết định số 47/QĐ-UBND).
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2013  (25/12)
Ngày 20/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Quyết định số 29/QĐ-UBND).
Bảng giá đất năm 2012  (04/11)
Ngày 22/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, quy định cụ thể danh mục giá của từng loại đất tên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2011  (10/02)
Ngày 22/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Quyết định số 24/2010/QĐ-UB).

Tải toàn văn Quyết định số 24/2010/QĐ-UB ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các phụ lục kèm theo: