Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
6
1
8

 Thủ tục hành chính

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
2 Thủ tục: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
3 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
4 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
5 Thủ tục: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
6 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
7 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
8 Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
9 Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
10 Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
11 Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ chồng và của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhận và Doanh nghiệp tư nhân Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
12 Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
13 Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
14 Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
15 Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
16 Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
17 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
18 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
19 Thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
20 Thủ tục : Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
21 Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Tài nguyên đất Văn phòng đăng ký đất đai
22 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
23 Thủ tục: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
24 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
25 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
26 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
27 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
28 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
29 Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
30 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
31 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
32 Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
33 Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
34 Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
35 Thủ tục: Giao khu vực biển Lĩnh vực Biển Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
36 Thủ tục: Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực Biển Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
37 Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực Biển Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
38 Thủ tục: Trả lại khu vực biển Lĩnh vực Biển Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
39 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
40 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả"
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối95 thủ tục