Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
4
2
4
Văn bản pháp luật 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số văn bản : 293
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
31/2018/TT-BTNMT26/12/2018Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
28/2018/TT-BTNMT26/12/2018Thông tư Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
32/2018/TT-BTNMT26/12/2018Thông tư Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.
33/2018/TT-BTNMT26/12/2018Thông tư Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
27/2018/TT-BTNMT14/12/2018Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
03/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
06/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
07/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định Quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
08/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
09/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
12/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định về giá đất
13/VBHN-BTNMT28/11/2018Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
10/VBHN-BTNMT28/11/2018Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
84/2017/NĐ-CP18/07/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bàn đồ.
82/2017/NĐ-CP17/07/2017Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
73/2017/NĐ-CP14/06/2017Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
33/2017/NĐ-CP03/04/2017Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
01/2017/NĐ-CP06/01/2017Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
41/2016/TT-BTNMT21/12/2016Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
155/2016/NĐ-CP18/11/2016Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối