Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
8
6
0
9
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 31  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1649/STNMT-CNTT 09/10/2018 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
1393/STNMT-TNN 29/08/2018 V/v cho ý kiến bổ sung nguồn vốn bố trí cho các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP
42/QĐ-STNMT 23/01/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
131/QĐ-UBND 17/08/2017 Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
04-NQ/TU 19/12/2016 Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV Về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016-2020
30/2016/QĐ-UBND 21/10/2016 Quyết định Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
276/STNMT-TTCNTT 29/03/2016 V/v cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu
1127/STNMT-VP 20/11/2015 V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2012 - 2015
24/KH-STNMT 02/11/2015 Kế hoạch Tuyên truyền "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015
1004/STNMT-VP 22/10/2015 V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.
621/QĐ-UBND 07/05/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bạc Liêu
623/QĐ-UBND 07/05/2015 Về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
228/STNMT-VP 13/03/2015 V/v tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
200/STNMT-VP 05/03/2015 V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
22/KH-UBND 27/02/2015 Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự ( sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
162/STNMT-VP 25/02/2015 V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2015
02/TL-BTC 27/01/2015 Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tỉnh Bạc Liêu
35/STNMT-VP 14/01/2015 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015
39/STNMT-VP 14/01/2015 V/v phân công triển khai thực hiện các nội dung đã trả lời cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014, HĐND tỉnh khóa VIII
65/KH-UBND 10/11/2014 Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên đại bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối