Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
4
7
8
Dự thảo góp ý 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 12  
Tiêu đềNội dungNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ý
V/v đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Nội dung góp ý đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (theo địa chỉ: số 78, Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; điện thoại: 02913.953615) trước ngày 18/12/2019 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
13/12/2019 18/12/2019
Đóng góp ý kiến dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
Nội dung góp ý đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (theo địa chỉ: số 78,Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, điện thoại: 02913.953615) trước ngày 25/11/2019 để Sở Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
20/11/2019 25/11/2019
Góp ý dự thảo thứ nhất Đề án tăng cường năng lực nhập quốc tế lĩnh vực môi trường

Nội dung báo cáo góp ý đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (theo địa chỉ: số 78, Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu: điện thoại: 02913.953615) trước ngày 08/11/2019 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
07/11/2019 08/11/2019

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Nội dung góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) địa chỉ: số 78, đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trước ngày 10/9/2019
29/08/2019 10/09/2019

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Nội dung góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (Qua phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển, địa chỉ: số 78, lê Duẩn, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
29/07/2019 02/08/2019

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (số 78, lê Duẩn, phường 1, tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước ngày 14/6/2019) trước ngày 14/6/2019 để tổng hợp trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
04/06/2019 14/06/2019

Cấp tỉnh
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (số 78, lê duẩn, phường 1, tp Bac Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước ngày 14/6/2019 để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
04/06/2019 14/06/2019

Cấp huyện
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính
Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (số 78, lê duẩn, phường 1, tp Bac Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước ngày 14/6/2019 để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
04/06/2019 14/06/2019
Cấp xã
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2)
Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 04/6/2019 (địa chỉ: Số 78, đường Lê Duẩn, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
29/05/2019 04/06/2019
V/v lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị Quyết của HĐND tỉnh

Văn bản góp ý của quý cơ quan xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22/4/2019. Nếu quá thời gian trên mà quý cơ quan không có văn bản góp ý thì xem như thống nhất với nội dung của dự thảo.
11/04/2019 22/04/2019

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Nội dung góp ý, mong quý cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch - Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: số 78; đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước ngày 28/12/2018.
24/12/2018 28/12/2018
Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ số 78, Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp.
26/09/2018 05/10/2018