Thống kê tin bài
Có 37 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tài nguyên nước Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 20/10/2020 16:14 Đoàn Công Tấn
2 Tin hoạt động Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 20/10/2020 16:11 Đoàn Công Tấn
3 Khí tượng thủy văn Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2020, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06/10/2020 13:55 Đoàn Công Tấn
4 Tin hoạt động Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 05/10/2020 14:13 Đoàn Công Tấn
5 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Hon, ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 01/10/2020 10:41 Đoàn Công Tấn
6 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 và số 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chín, thường trú tại ấp Phước Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (nay là huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 01/10/2020 10:39 Đoàn Công Tấn
7 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đặng Thị Nhen, thường trú tại ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 10:37 Đoàn Công Tấn
8 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Chí Anh Tài. 01/10/2020 10:35 Đoàn Công Tấn
9 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Huỳnh Thị Gương, thường trú tại ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu 01/10/2020 10:33 Đoàn Công Tấn
10 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Bùi Quốc Việt 01/10/2020 10:32 Đoàn Công Tấn
11 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Thu Thủy. 01/10/2020 10:30 Đoàn Công Tấn
12 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất của hộ bà Dương Thị Mùi, địa chỉ ấp Huy Hết, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 10:24 Đoàn Công Tấn
13 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hứa Hưng Uyên 01/10/2020 09:08 Đoàn Công Tấn
14 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Trinh 01/10/2020 09:06 Đoàn Công Tấn
15 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Thanh Dũng và bà Phạm Thị Thu Nga, địa chỉ thường trú tại ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 09:04 Đoàn Công Tấn
16 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cao Văn Biết, địa chỉ thường trú tại ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu) 01/10/2020 09:02 Đoàn Công Tấn
17 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mã Thành Phước, địa chỉ thường trú ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 01/10/2020 09:00 Đoàn Công Tấn
18 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Trang bổ sung số 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0141276 của ông Ngô Văn Út 01/10/2020 08:59 Đoàn Công Tấn
19 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Lê Văn Sơn 01/10/2020 08:55 Đoàn Công Tấn
20 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Kim Thị Hạnh và chồng Sơn MươL 01/10/2020 08:53 Đoàn Công Tấn
21 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Kim Thị Hạnh và chồng Sơn MươL 01/10/2020 08:51 Đoàn Công Tấn
22 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Trang bổ sung của Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK647286 của ông Nguyễn Thành Nhiên và bà Nguyễn Thị Kim Cương 01/10/2020 08:45 Đoàn Công Tấn
23 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Dương Thanh Phong và vợ là bà Trần Thị Hồng địa chỉ thường trú ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 08:43 Đoàn Công Tấn
24 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của ông Trương Văn Khỡi địa chỉ thường trú tại Ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 01/10/2020 08:41 Đoàn Công Tấn
25 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đoàn Thị Hơn, địa chỉ thường trú Vinh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 01/10/2020 08:39 Đoàn Công Tấn
26 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 190851 của ông Trần Văn Quốc và vợ Trần Thu Ngân 01/10/2020 08:36 Đoàn Công Tấn
27 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thanh Xuân và chồng Trương Thanh Tú 01/10/2020 08:34 Đoàn Công Tấn
28 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lưu Xuân Phượng 01/10/2020 08:33 Đoàn Công Tấn
29 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Đầy, thường trú tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 01/10/2020 08:30 Đoàn Công Tấn
30 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phạm Văn Thủy, ngụ tại Ấp thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 01/10/2020 08:26 Đoàn Công Tấn
31 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phạm Văn Tài, ngụ tại Ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 01/10/2020 08:24 Đoàn Công Tấn
32 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Lưỡng, ngụ tại ấp 15, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 08:22 Đoàn Công Tấn
33 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trương Minh Tranh, thường trú tại ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 08:20 Đoàn Công Tấn
34 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Kim Nguyên 01/10/2020 08:17 Đoàn Công Tấn
35 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của ông Lâm Văn Sáu địa chỉ thường trú tại ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 08:15 Đoàn Công Tấn
36 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lâm Thung và vợ Thạch Thị Hoa 01/10/2020 08:10 Đoàn Công Tấn
37 Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyết định hủy trang bố sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Văn Chiến, thường trú tại ấp Huê 1, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 01/10/2020 08:03 Đoàn Công Tấn
Có 37 kết quả
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn