Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
8
6
7
1
Lịch công tác Chủ Nhật, 21/07/2019, 11:38
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 15/7/2019 ĐẾN NGÀY 19/7/2019  (15/07)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 15/7 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Họp trực tuyến Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 08/7/2019 ĐẾN NGÀY 12/7/2019  (09/07)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 08/7 Sáng Họp Thành viên UBND tỉnh Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu Làm việc cơ quan Chiều Làm ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 01/7/2019 ĐẾN NGÀY 05/7/2019  (02/07)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 01/7 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Họp Ban kinh ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 10/6/2019 ĐẾN NGÀY 14/6/2019  (11/06)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 10/6 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Họp Ban chấp ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 03/6/2019 ĐẾN NGÀY 7/6/2019  (04/06)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 03/6 Sáng Họp UBND tỉnh Họp UBND tỉnh Họp UBND tỉnh Làm việc cơ quan Chiều Hội ý Lãnh đạo Sở ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 06/5/2019 ĐẾN NGÀY 10/5/2019  (07/05)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 06/5 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Họp Tỉnh ủy ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 29/4/2019 ĐẾN NGÀY 04/5/2019  (03/05)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 29/4 Sáng Trực cơ quan Nghỉ lễ Nghỉ lễ Trực cơ quan Chiều nt nt nt nt ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 22/4/2019 ĐẾN NGÀY 26/4/2019  (23/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 22/4 Sáng Hội nghị xúc tiến đầu tư Nghiên cứu tài liệu Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Chiều Dự họp ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 16/4/2019 ĐẾN NGÀY 19/4/2019  (17/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 15/4 Sáng Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù Chiều nt nt nt nt THỨ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 08/4/2019 ĐẾN NGÀY 12/4/2019  (09/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 08/4 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày