Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
3
4
3
Lịch công tác Thứ Năm, 17/01/2019, 09:57
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 07/01/2019 ĐẾN NGÀY 11/01/2019  (09/01)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 07/01 Sáng Công tác thành phố Hà Nội Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Chiều nt ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 02/01/2019 ĐẾN NGÀY 05/01/2019  (02/01)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ TƯ 02/01 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc các ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 24/12/2018 ĐẾN NGÀY 29/12/2018  (25/12)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 24/12 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 17/12/2018 ĐẾN NGÀY 21/12/2018  (18/12)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 17/12 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN NGÀY 14/12/2018  (12/12)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 10/12 Sáng Họp UBND tỉnh Làm việc cơ quan Dự thảo kết luận thanh tra khu công nghiệp Trà Kha Làm việc cơ quan ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 26/11/2018 ĐẾN NGÀY 30/11/2018  (26/11)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 26/11 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 12/11/2018 ĐẾN NGÀY 16/11/2018  (13/11)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 12/11 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Họp UBND ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 09/11/2018  (06/11)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 05/11 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Dự họp UBND ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 29/10/2018 ĐẾN NGÀY 02/11/2018  (29/10)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 29/10 Sáng Hội ý lãnh đạo Sở Hội ý lãnh đạo Sở Hội ý lãnh đạo Sở Hội ý lãnh đạo Sở Chiều Họp UBND ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 26/10/2018  (23/10)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 22/10 Sáng Làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai + Phòng Kế hoạch - Tài chính + Thanh tra. Làm việc cơ quan Chỉnh sửa báo cáo Tổ công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày