Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
5
9
9
6
9
Lịch công tác Thứ Năm, 23/05/2019, 04:15
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 06/5/2019 ĐẾN NGÀY 10/5/2019  (07/05)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 06/5 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Họp Tỉnh ủy ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 29/4/2019 ĐẾN NGÀY 04/5/2019  (03/05)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 29/4 Sáng Trực cơ quan Nghỉ lễ Nghỉ lễ Trực cơ quan Chiều nt nt nt nt ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 22/4/2019 ĐẾN NGÀY 26/4/2019  (23/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 22/4 Sáng Hội nghị xúc tiến đầu tư Nghiên cứu tài liệu Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Chiều Dự họp ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 16/4/2019 ĐẾN NGÀY 19/4/2019  (17/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 15/4 Sáng Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù Chiều nt nt nt nt THỨ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 08/4/2019 ĐẾN NGÀY 12/4/2019  (09/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 08/4 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 01/4/2019 ĐẾN NGÀY 05/4/2019  (01/04)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 01/4 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Họp UBND ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 25/3/2019 ĐẾN NGÀY 29/3/2019  (26/03)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 25/3 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 18/3/2019 ĐẾN NGÀY 23/3/2019  (18/03)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 18/3 Sáng Làm việc Chi cục Quản lý đất đai Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 04/3/2019 ĐẾN NGÀY 08/3/2019  (05/03)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 04/3 Sáng Đi khảo sát địa điểm chuẩn bị sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo tỉnh Bạc Liêu. Công tác Thành phố Hà Nội Công tác tỉnh Cà ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 25/02/2019 ĐẾN NGÀY 01/3/2019  (25/02)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 25/02 Sáng Họp UBND tỉnh Làm việc cơ quan Họp UBND tỉnh Họp Sở Xây dựng Chiều Làm việc UBND cấp huyện ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày