Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
0
6
2
0
Lịch công tác Thứ Năm, 21/03/2019, 06:39
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 18/3/2019 ĐẾN NGÀY 23/3/2019  (18/03)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 18/3 Sáng Làm việc Chi cục Quản lý đất đai Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 04/3/2019 ĐẾN NGÀY 08/3/2019  (05/03)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 04/3 Sáng Đi khảo sát địa điểm chuẩn bị sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo tỉnh Bạc Liêu. Công tác Thành phố Hà Nội Công tác tỉnh Cà ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 25/02/2019 ĐẾN NGÀY 01/3/2019  (25/02)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 25/02 Sáng Họp UBND tỉnh Làm việc cơ quan Họp UBND tỉnh Họp Sở Xây dựng Chiều Làm việc UBND cấp huyện ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 18/02/2019 ĐẾN NGÀY 22/02/2019  (20/02)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 18/02 Sáng Làm việc cơ quan Nghiên cứu tài liệu Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Chiều Hội ý Lãnh đạo ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 21/01/2019 ĐẾN NGÀY 25/01/2019  (22/01)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 21/01 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 07/01/2019 ĐẾN NGÀY 11/01/2019  (09/01)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 07/01 Sáng Công tác thành phố Hà Nội Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Chiều nt ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 02/01/2019 ĐẾN NGÀY 05/01/2019  (02/01)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ TƯ 02/01 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc các ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 24/12/2018 ĐẾN NGÀY 29/12/2018  (25/12)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 24/12 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 17/12/2018 ĐẾN NGÀY 21/12/2018  (18/12)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 17/12 Sáng Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Hội ý Lãnh đạo Sở Chiều Làm việc cơ ...
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN NGÀY 14/12/2018  (12/12)
Giám đốc PHẠM QUỐC NAM Phó Giám đốc LỮ THANH TÙNG Phó Giám đốc NGUYỄN BÌNH THUẬN Phó Giám đốc HỒ VĂN LINH THỨ HAI 10/12 Sáng Họp UBND tỉnh Làm việc cơ quan Dự thảo kết luận thanh tra khu công nghiệp Trà Kha Làm việc cơ quan ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày