Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
0
5
1
Tin hoạt động Thứ Hai, 10/02/2020, 14:55

Kết quả công tác tuần 06; phương hướng, nhiệm vụ tuần 07 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 06

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ lĩnh vực Biển, Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra phân lô, bán nền, lấy lớp đất mặt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng 02/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 3/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao 70,70m2 đất cho Chùa An Phước để mở rộng Chùa An Phước tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân; Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả giám sát, đánh giá thực hiện Dự án tổng thể điều chỉnh xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018 tỉnh Bạc Liêu; UBND thị xã Giá Rai xin chấp thuận cho bà Châu Hồng Cẩm được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai; UBND huyện Đông Hải xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy cơ khí công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao VMECO; Báo cáo UBND tỉnh kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 304 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 315 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 90 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 22 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 24 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 2.250 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 675 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 2.156 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 31 hồ sơ; Cập nhật 1.802 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 321 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 07

1. Văn phòng Sở

Tổng hợp kết quả rà soát, trình công bố chuẩn hóa TTHC đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ quốc gia.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/02 - 20/02/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/02 - 28/02/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất; công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 180 m2 đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để giao cho UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019.  

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 118 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày