Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
2
0
8
Tin hoạt động Thứ Ba, 28/04/2020, 08:55

Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 17

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người); Tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng: 01 lượt. Báo cáo tình hình vi phạm pháp luật theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 475m2 đất của Bưu điện huyện Vĩnh Lợi (cũ) tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình và 781,10m2 đất của Bưu điện huyện Hồng Dân (cũ) tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long để cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu thuê; Thu hồi 9.424,0m2 đất Trung tâm giống nông nghiệp Bạc Liêu, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình và giao cho UBND huyện Hòa Bình quản lý; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, diện tích 11.932,60m2; ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thông báo thu phí nước thải công nghiệp quý I/2020 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 100 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 145 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 59 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 14 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 15 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.100 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 352 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 736 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 116 hồ sơ; Cập nhật 666 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 244 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 18

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 01/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Tình hình thực hiện Kế hoạch 89-KH/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức thực hiện Ngày Nước Thế giới năm 2020 tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao đất cho Chùa Long Phước tại phường 5, thành phố Bạc Liêu, diện tích 5.556,20m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phúc đáp các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 01 năm 2020.          

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 86 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày