Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
0
2
1
Tin hoạt động Thứ Hai, 11/05/2020, 11:00

Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 19

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Tỉnh ủy tình hình thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Báo cáo UBND tỉnh tình hình dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Triển khai các đơn vị, chức năng có liên quan Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 02 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2020 tại các trạm quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Nhận định xu thế khí tượng, thủy văn vào mùa mưa, bão tháng 5/2020. Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 42.914,38m2 đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 577 tại phường 2, thành phố Bạc Liêu và giao Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, diện tích 5.700,20m2; Phê duyệt hệ số giá đất để bồi thường dự án trên địa bàn huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh kết quả cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu - giai đoạn 1.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 198 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 447 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 123 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.320 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 898 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.833 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 162 hồ sơ; Cập nhật 1.681 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 408 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 20

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh về Bản ghi nhớ thực hiện dự án phát triển và triển khai hệ thống năng lượng tái tạo xử lý nhiễm mặn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về trả lời các kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2020.        

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 41 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày