Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
9
1
5
Tin hoạt động Thứ Ba, 23/06/2020, 11:05

Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (02 người). Triển khai và thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại địa bàn huyện Hòa Bình theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương dự án Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; gia hạn 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Trường hợp UBND huyện Phước Long xin bổ sung Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng lò đốt rác tập trung tại xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long; UBND thành phố Bạc Liêu xin chủ trương bồi thường tài sản gắn liền với đất đối với 02 hộ thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (giai đoạn II); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chủ trương không thu hồi số tiền hỗ trợ đối với 10 hộ dân thuộc Cống Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xem xét cho phép chuyển đổi nhiệm vụ: Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” thành nhiệm vụ Hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 268/QĐ-STNMT ngày 25/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 72 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 380 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa hoàn thành 48 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 13 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 970 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 428 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.192 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 115 hồ sơ; Cập nhật 1.009 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 471 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 26

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quý II/2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại địa bàn huyện Hòa Bình; tham gia kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với đất được giao quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.       

Quang CườngVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 30 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày