Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
7
8
Tin hoạt động Thứ Ba, 30/06/2020, 13:35

Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 26

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quý II/2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (03 người). Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại địa bàn huyện Phước Long theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt 02 giấy phép tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; gia hạn 05 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin về các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng Báo cáo khí hậu (BUR3) của Việt Nam cho Công ước Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UBFCCC).

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường công trình xây dựng Nhà điều hành dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu (GD91) trên địa bàn huyện Đông Hải; Báo cáo UBND tỉnh: Xem xét đề nghị giao khu vực biển dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu - Giai đoạn III của Công ty Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu; Tình hình xử lý các vấn đề liên quan đến số tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phát đã chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất chi trả cho Công an huyện Đông Hải; Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; UBND huyện Đông Hải xin điều chỉnh diện tích đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ thị trấn Gành Hào.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phối hợp Hội Người cao tuổi tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn tham gia bảo vệ môi trường tại xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 107 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 428 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 61 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 13 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.090 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 417 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.319 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 156 hồ sơ; Cập nhật 1.264 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 443 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 27

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết 05 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại địa bàn huyện Phước Long và Hồng Dân.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh trường hợp giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý khu đất dự kiến xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu tại phường 2, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.       

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 73 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày