Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
7
4
0
Tin hoạt động Thứ Ba, 11/08/2020, 07:50

Kết quả công tác tuần 32; phương hướng, nhiệm vụ tuần 33 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 32

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát, đăng ký chương trình xây dựng Nghị quyết thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp cuối năm 2020); Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai thực hiện Công văn số 1084-CV/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 3346/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; Công văn số 3375/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người). Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành bốc mẫu tại Trạm trộn bê tông tươi Đức Trọng theo Quyết định số 420/QĐ-STNMT ngày 24/7/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về trưng cầu giám định.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh gia hạn và điều chỉnh 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; điều chỉnh 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn và điều chỉnh 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Thông báo kết quả quan trắc độ mặn tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định 02 hồ sơ cấp phép khai thác tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 306,39 m2 đất của Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu quản lý giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 03 hộ dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình), ấp Long Thành, thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) tổng diện tích 1.233m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng đối với các nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn thị xã Giá Rai.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 237 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 465 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 57 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 16 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.370 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 395 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.784 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 133 hồ sơ; Cập nhật 1.727 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 622 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 33

1. Văn phòng Sở

Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và đất đai của Trạm trộn bê tông tươi Đức Trọng.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình chất lượng nước mặt tháng 8/2020 tại các điểm đo trên địa bàn tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu phục vụ sản xuất. Cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Góp ý các phương án thi công trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trên địa bàn tỉnh; góp ý thẩm định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất do UBND thành phố Bạc Liêu đề xuất; góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xói lở bờ biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn II); nghiệm thu nhiệm vụ: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020.

Quang CườngVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 59 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày