Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
9
7
3
Tin hoạt động Thứ Ba, 07/07/2020, 13:59
Kết quả công tác tuần 27; phương hướng, nhiệm vụ tuần 28 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (06/07)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 27 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến phản ánh của cử tri tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (03 người). Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại địa ...
Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (30/06)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 26 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quý II/2020. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (03 người). Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai ...
Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (23/06)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (02 người). Triển khai và thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ...
Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (02/06)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 22 1. Văn phòng Sở Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường; Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ ...
Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (26/05)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 21 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người). Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật ...
Kết quả công tác tuần 20; phương hướng, nhiệm vụ tuần 21 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (19/05)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 20 1. Văn Phòng Sở Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường; báo cáo Công an tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ...
Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (11/05)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 19 1. Văn phòng Sở Báo cáo Tỉnh ủy tình hình thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Báo cáo UBND tỉnh tình hình dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 ...
Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (28/04)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 17 1. Văn phòng Sở Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ ...
Kết quả công tác tuần 16; phương hướng, nhiệm vụ tuần 17 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (21/04)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 16 1. Văn phòng Sở Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải ...
Kết quả công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (31/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư thiết bị quan trắc môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Lập văn bản gửi: UBND huyện Đông Hải cung cấp thông tin các hộ nghèo, cận nghèo năm 2020; UBND huyện Vĩnh Lợi cung cấp thông tin về thương binh gặp khó ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày