Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
3
9
9
Tin hoạt động Thứ Năm, 17/01/2019, 10:29
Kết quả công tác tuần 01; phương hướng, nhiệm vụ tuần 02 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (09/01)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 01 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về việc lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 03 hồ sơ tài nguyên nước, 02 hồ sơ môi trường. ...
Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng,chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (17/12)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 50 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý văn bản liên thông năm 2018; tình hình thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 đến năm 2020. Bộ phận ...
Kết quả công tác tuần 48; phương hướng, nhiệm vụ tuần 49 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/12)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 48 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX; Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 02 hồ sơ tài nguyên nước; trình UBND tỉnh 05 hồ sơ đất đai; giao trả 01 hồ sơ đất đai đúng thời gian ...
Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (26/11)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 47 1. Văn phòng Sở Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2018. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 04 hồ sơ đất đai; 01 hồ sơ tài nguyên nước, 01 hồ sơ môi trường. Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ đất ...
Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (06/11)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44 1. Văn phòng Sở Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 04 hồ sơ đất đai; 03 hồ sơ tài nguyên nước. Giao trả 06 hồ sơ đất đai; ...
Kết quả công tác tuần 41; phương hướng, nhiệm vụ tuần 42 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (15/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 41 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 ngành tài nguyên và môi trường. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 02 hồ sơ đất đai; 04 hồ sơ tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh 03 hồ sơ đất đai. Giao trả 10 hồ sơ tính tiền ...
Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (08/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Báo cáo Tỉnh ủy kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (01/7/2017 - 30/7/2018). Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của cấp này giao cấp ...
Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (02/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 1. Văn phòng Sở Báo cáo tình hình thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ; tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ...
Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (25/09)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2018 lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 04 hồ sơ đất đai; 14 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, xả nước ...
Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (20/09)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh tình hình tiến độ và kết quả triển khai thực hiện ý kiến chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận “Một cửa” ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày