Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
0
6
7
1
Tin hoạt động Thứ Năm, 21/03/2019, 07:06
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (18/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 1. Văn phòng Sở Phối hợp Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thiết lập quy trình phần mềm nội bộ, khai báo các dịch vụ công mức độ trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 05 hồ sơ đất đai, 02 ...
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (18/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 1. Văn phòng Sở Phối hợp Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thiết lập quy trình phần mềm nội bộ, khai báo các dịch vụ công mức độ trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 05 hồ sơ đất đai, 02 ...
Kết quả công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (12/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 10 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2018. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã ...
Kết quả công tác tuần 09; phương hướng, nhiệm vụ tuần 10 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (05/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 09 1.Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa và Danh mục TTHC bị thay thế lĩnh vực khoáng sản, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Sở Nội vụ kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Bộ ...
Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (27/02)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 08 1. Văn phòng Sở Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Công an tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện ...
Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (18/02)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 07 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 01 hồ sơ ...
Kết quả công tác tuần 03; phương hướng, nhiệm vụ tuần 04 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (22/01)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 03 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành tài nguyên và môi trường. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử ...
Kết quả công tác tuần 01; phương hướng, nhiệm vụ tuần 02 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (09/01)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 01 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về việc lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 03 hồ sơ tài nguyên nước, 02 hồ sơ môi trường. ...
Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng,chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (17/12)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 50 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý văn bản liên thông năm 2018; tình hình thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 đến năm 2020. Bộ phận ...
Kết quả công tác tuần 48; phương hướng, nhiệm vụ tuần 49 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/12)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 48 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX; Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 02 hồ sơ tài nguyên nước; trình UBND tỉnh 05 hồ sơ đất đai; giao trả 01 hồ sơ đất đai đúng thời gian ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày