Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
3
3
5
Tin hoạt động Thứ Năm, 14/11/2019, 06:14
Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (12/11)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 1. Văn phòng Sở Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường ...
Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (30/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 1. Văn phòng Sở Báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công ...
Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (23/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42 1. Văn phòng Sở Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người); nhận 01 đơn. Báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra vụ tranh chấp đất ...
Kết quả công tác tuần 41; phương hướng, nhiệm vụ tuần 42 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (16/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 41 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo Sở Tư pháp tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 ngành tài nguyên và môi trường. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người); nhận 03 đơn khiếu nại. Báo cáo ...
Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (07/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người). Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân ...
Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (01/10)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin chủ trương chấp thuận cho công chức đi công tác tại BU San - Hàn Quốc; Báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất đầu tư dự án 02 Trạm quan trắc nước mặt và 01 trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn tỉnh; tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh ...
Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (23/09)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh: Đánh giá năng lực, điều kiện và đề xuất đặt hàng đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải ...
Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (11/09)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 36 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng Bán đảo Cà Mau và vai trò của Bạc Liêu. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân: 02 lượt (02 người). Báo cáo UBND tỉnh: Vụ tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị Ba với ông Huỳnh Tấn Phát; Vụ khiếu nại ...
Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (28/08)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 34 1. Văn phòng Sở Trình Thanh tra tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 01 cá nhân. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân: 03 lượt (03 người). Báo cáo Thường trực UBND tỉnh vụ khiếu nại của ông Lâm Kim Sua; vụ khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hương. 3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi ...
Kết quả công tác tuần 33; phương hướng, nhiệm vụ tuần 34 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (20/08)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 33 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh đặt hàng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân: 03 lượt (03 người). Báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại của Tỉnh ủy vụ khiếu nại của bà Trần Hà Bảo Khuyên, phường ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày