Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
0
0
2
1
Tin hoạt động Thứ Năm, 23/05/2019, 04:42
Kết quả công tác tuần 20; phương hướng, nhiệm vụ tuần 21 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (20/05)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 20 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin chủ trương đặt hàng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đặt hàng thực hiện dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu ...
Kết quả công tác tuần 16; phương hướng, nhiệm vụ tuần 17 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (22/04)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 16 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận đặt hàng đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện các nhiệm vụ nâng cao các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực ...
Kết quả công tác tuần 14; phương hướng, nhiệm vụ tuần 15 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (08/04)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi; Báo cáo UBND tỉnh về việc cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong 06 tháng cuối năm 2018; kết quả hoạt động Hệ thống quản lý văn bản ...
Hội nghị tổng kết năm 2018 Cụm Thi đua số IX ngành tài nguyên và môi trường  (04/04)
Ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 Cụm Thi đua số IX ngành tài nguyên và môi trường. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 07 tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, ...
Kết quả công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (02/04)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cung ứng sản phẩm, dịch vụ công xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Vĩnh Lợi. 2. Thanh tra Sở Trong tuần tiếp công dân: 04 lượt, 04 người. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vụ yêu cầu khiếu nại của bà Trần Thị Đào, ...
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (26/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin ghi vốn triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cung ứng sản phẩm, dịch vụ công xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Vĩnh Lợi; xem xét giao kinh phí bổ sung để tiếp tục thực hiện công trình xây dựng lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên ...
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (18/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 1. Văn phòng Sở Phối hợp Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thiết lập quy trình phần mềm nội bộ, khai báo các dịch vụ công mức độ trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 05 hồ sơ đất đai, 02 ...
Kết quả công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (12/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 10 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2018. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã ...
Kết quả công tác tuần 09; phương hướng, nhiệm vụ tuần 10 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (05/03)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 09 1.Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa và Danh mục TTHC bị thay thế lĩnh vực khoáng sản, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Sở Nội vụ kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Bộ ...
Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  (27/02)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 08 1. Văn phòng Sở Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Công an tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày