Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
7
7
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2019 Thứ Tư, 05/04/2017, 09:05

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2017 với nội dung “Tuyên truyền ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; xem phim tư liệu Hành trình theo chân Bác” có hơn 100 công chức, viên chức, người lao động của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch – vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm nêu cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Sở duy trì và thực hiện thường xuyên đúng quy định. Tuy nhiên, cũng còn một số công chức, viên chức, người lao động chưa đề cao tinh thần tự giác thực hiện, còn tình trạng đi trễ, vắng mặt không lý do chính đáng, chưa tập trung lắng nghe và tiếp thu nội dung sinh hoạt… Trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc phải thường xuyên quán triệt và có biện pháp để công chức, viên chức, người lao động tham gia các buổi sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc xem đây là một những tiêu chí xem xét, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của tập thể, cá nhân.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 554 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày