Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
5
9
8
9
4
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2019 Thứ Năm, 23/05/2019, 03:40
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 3 năm 2019  (08/04)
Sáng ngày 29/03/2019, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 2 năm 2019  (27/02)
Sáng ngày 22/02/2019, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 1 năm 2019  (30/01)
Sáng ngày 25/01/2019, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 5 năm 2018.  (31/05)
Sáng ngày 25/5/2018, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 4 năm 2018.  (03/05)
Sáng ngày 27/4/2018, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 03 năm 2018  (04/04)
Sáng ngày 30/03/2018, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 02 năm 2018.  (01/03)
Sáng ngày 23/02/2018, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 100 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại cơ quan. ...
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 11 năm 2017.  (01/12)
Thực hiện theo Kế hoạch 01-KH/ĐU ngày 27/7/2017 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Sáng ngày 24/11/2017, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Lãnh ...
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06 tháng cuối năm 2017  (10/08)
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ(khoá XV), Hướng dẫn số 22- HD/BTGTU ngày 19/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 01-KH/ĐU Ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và Chỉ thị 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (24/04)
Thực hiện Quyết định số 1029-QĐ/ĐUK ngày 14/3/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày