Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
2
2
5
Khen thưởng - Xử phạt trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Thứ Hai, 24/07/2017, 14:50

Những kết quả cơ bản đạt được sau 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng

Thực hiện Công văn số 3510/BTNMT-TĐKTTT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng. Qua 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được một số kết quả nhất định đó là:

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề cao việc tìm kiếm các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để từ đó tổ chức chăm bồi, nhân rộng có hiệu quả trong thời gian qua. Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến lồng ghép vào các buổi sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” nhằm giúp cho công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu ngày càng nâng cao ý thức về vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động thi đua; tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động học tập và thực hiện, phát huy tối đa năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu quả, tích cực nghiên cứu đề ra những  sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu từ các gương điển hình tiên tiến của đơn vị.

Ngoài các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường liên tục phát động các phong trào thi đua chuyên đề như: Phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng 15 năm tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2012); 20 năm Tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997-01/01/2017); Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2013; Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015; Phát động phong trào thi đua “Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính”; Phong trào thi đua kỷ niệm 60, 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013); Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; Thi đua phòng, chống  tham nhũng; Thi đua cải cách hành chính; phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; 10, 15  năm Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; 10 năm Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;… Tùy vào mục đích của từng phong trào thi đua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đề ra yêu cầu, nội dung khác nhau nhằm thực hiện có hiệu quả và bám sát mục tiêu thi đua của từng giai đoạn, từng sự kiện và từng tình hình cụ thể.

Kết quả khen thưởng đối với tập thể, cá nhân từ năm 2010-2016:

 Hàng năm, có hơn 80% tập thể trực thuộc Sở đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, có 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, ngoài ra từ năm 2010 - 2016, tập thể, cá nhân của Sở còn đạt được một số kết quả nổi bật từ các phong trào thi đua đã được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng các danh hiệu và hình thức sau:

* Các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Huân chương Lao động Hạng ba: 05 tập thể, 09 cá nhân.

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 08 tập thể, 30 cá nhân.

- Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: 02 tập thể.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: 12 tập thể, 47 cá nhân.

* Các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 11 tập thể.

- Tập thể lao động xuất sắc: 60 tập thể.

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 10 cá nhân.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 19 tập thể, 36 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 144 cá nhân

- Lao động tiên tiến: 150 tập thể, 792 cá nhân.

- Giấy khen: 150 tập thể, 792 cá nhân.

Công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác,coi trọng việc phát hiện lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kịp thời biểu dương tinh thần làm việc, học tập, rèn luyện của công chức, viên chức, người lao động.

Ngọc ThanhVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 406 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày