Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
5
2
4
Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 Thứ Hai, 10/08/2020, 03:13
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (13/03)
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 13/KH-STNMT về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 nhằm tuyên truyền, phổ biến các ...
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (10/01)
Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 03/KH-STNMT về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp phát hiện những quy định ...
Xem theo ngày Xem theo ngày