Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
8
2
Tin hoạt động Thứ Ba, 02/10/2018, 14:10

Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ; tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 03 hồ sơ đất đai; 04 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 02 hồ sơ môi trường. Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ đất đai. Giao trả 02 hồ sơ đất đai, 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Vân tại ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Tiếp tục thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại Khu Công nghiệp Trà Kha theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trình UBND tỉnh 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Khảo sát các điểm lắp đặt mạng lưới quan trắc nước mặt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Nghiêm tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, diện tích 3.670,80 m2; Thu hồi 70.592,40 m2 đất của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bạc Liêu và cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thuê tại phường 8, thành phố Bạc Liêu; trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua Quyết định điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 của tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh tập huấn công tác bảo vệ môi trường tại huyện Hòa Bình và Hồng Dân với số lượng 120 đại biểu tham dự. Tổ chức thẩm định 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: nhận 172 hồ sơ, hoàn thành 62 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: nhận 183 hồ sơ, hoàn thành 93 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: nhận 70 hồ sơ, hoàn thành 43 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: nhận 99 hồ sơ, hoàn thành 42 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: nhận 15 hồ sơ, hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: nhận 12 hồ sơ và hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký biến động: nhận 1.130 hồ sơ, hoàn thành 598 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: nhận và hoàn thành 445 hồ sơ; Chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính: nhận và hoàn thành 1.164 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: nhận và hoàn thành 33 hồ sơ; Cập nhật 1.226 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: nhận 355 hồ sơ, hoàn thành 249 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 40

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Công thương tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017.

2. Thanh tra Sở

Công bố Quyết định thanh tra đất đai theo Công văn số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án công trình chậm đưa đất vào sử dụng; Dự thảo Báo cáo thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và tài nguyên nước theo Quyết định số 265/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng 9/2018, dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 10/2018 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi để xây dựng trụ sở cơ quan tại Khu Trung tâm hành chính huyện; phê duyệt Kế hoạch tái định cư điều chỉnh dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu (WB). Kiểm tra bản đồ trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cầu Kênh 8000 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; dự án mở rộng đường Cao Văn Lầu, phường 5, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin điều chỉnh Chương trình giám sát môi trường không khí xung quanh Khách sạn New Palace, phường 1, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát và nghiên cứu đánh giá tồn lưu Dioxin trong nước ngầm và hệ sinh thái tại một số vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác môi trường.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 150 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày