Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
9
1
8
Tin hoạt động Thứ Hai, 08/10/2018, 16:50

Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Tỉnh ủy kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (01/7/2017 - 30/7/2018). Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của cấp này giao cấp khác tiếp nhận. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 03 hồ sơ đất đai; 08 hồ sơ tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh 01 hồ sơ đất đai. Giao trả 10 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết vụ khiếu nại của 03 hộ dân Dự án đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu; vụ khiếu nại của ông Trương Văn Dũng, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải; vụ ông Nguyễn Văn Trung, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; vụ ông Nguyễn Văn Quang, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Công bố Quyết định số 323/QĐ-STNMT ngày 25/9/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng 9/2018, dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 10/2018 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Giao 569,40m2 đất cho Chi hội Hưng Đông Tự để xây dựng Hội Quán Hưng Đông Tự tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải; Cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, diện tích 29.021,22m2; Phê duyệt Kế hoạch tái định cư điều chỉnh dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu Dự án thành phố Bạc Liêu và phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất thu hồi quyền sử dụng đất thuê trước thời hạn của Công ty Duyên Hải Bạc Liêu tại xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu xin thuê đất để xây dựng trạm cấp nước tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH CBTS & XNK Trang Khanh thu gom nước thải sản xuất của Công ty TNHH CBTS & XNK Ngọc Trinh Bạc Liêu để xử lý; Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý ô nhiễm triệt để bãi chôn lấp rác thải huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát và nghiên cứu đánh giá tồn lưu Dioxin trong nước ngầm và hệ sinh thái tại một số vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Chi cục Biển

Báo cáo UBND tỉnh kết quả chương trình Hội thảo GOT WORKSHOP VIII năm 2018 tại tỉnh Bạc Liêu.

7. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: nhận 200 hồ sơ, hoàn thành 41 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: nhận 117 hồ sơ, hoàn thành 87 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: nhận 43 hồ sơ, hoàn thành 24 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: nhận 79 hồ sơ, hoàn thành 40 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: nhận 13 hồ sơ, hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: nhận và hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký biến động: nhận 936 hồ sơ, hoàn thành 499 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: nhận và hoàn thành 412 hồ sơ; Chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính: nhận và hoàn thành 1.076 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: nhận và hoàn thành 39 hồ sơ; Cập nhật 1.112 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: nhận 332 hồ sơ, hoàn thành 209 hồ sơ; Hoàn thành: 01 hồ sơ thuê đất, 54 hồ sơ gia hạn sử dụng đất.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 41

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 ngành tài nguyên và môi trường. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2018 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vụ khiếu nại của bà Trần Thị Hiếu, phường 3, thành phố Bạc Liêu; vụ khiếu nại của ông Trần Năm xã Phong Tân, thị xã Giá Rai; kết quả kiểm tra yêu cầu khiếu nại của ông Nguyễn Văn Que, ông Phạm Văn Ba, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Báo cáo Sở Tài chính tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 ngành tài nguyên và môi trường.

4. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

5. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao đất đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi để xây dựng trụ sở cơ quan tại Khu Trung tâm hành chính huyện.

6. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin điều chỉnh Chương trình giám sát môi trường không khí xung quanh Khách sạn New Palace; Báo cáo Tổng cục Môi trường về việc tổng hợp, rà soát danh mục cơ sở chưa thực hiện thủ tục môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 155 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày