Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
1
2
4
2
1
Tin hoạt động Thứ Hai, 26/11/2018, 16:20

Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 47

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2018. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 04 hồ sơ đất đai; 01 hồ sơ tài nguyên nước, 01 hồ sơ môi trường. Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ đất đai. Giao trả 02 hồ sơ đất đai đúng thời gian quy định.

2. Thanh tra Sở

Trong tuần tiếp công dân: 02 lượt, 02 người. Tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo vệ môi trường đối với bãi chôn lắp chất thải rắn thành phố Bạc Liêu theo Quyết định số 386/QĐ-STNMT ngày 12/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, mua sắm trang thiết bị, sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ đất đai lưu trữ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trình UBND tỉnh 03 hồ sơ gia hạn và điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/11 - 20/11/2018, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/11 - 30/11/2018 và cảnh báo triều cường từ ngày 22/11 - 28/11/2018.

5. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất công và rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017.

6. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Phối hợp với UBND xã Hưng Phú, xã Vĩnh Phú Đông và xã Vĩnh Phú Tây tập huấn mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân compost cho 310 hộ dân.

7. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 107 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 121 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 60 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 03 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 528 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 434 hồ sơ; Chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính: hoàn thành 627 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 35 hồ sơ; Cập nhật 962 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 259 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 48

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh và những năm tiếp theo; tình hình thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 đến năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vụ khiếu nại của ông Lâm Văn Vinh (Dự án Trường Kinh tế Kỹ thuật); vụ khiếu nại của Công ty TNHH thực phẩm thủy sản Minh Bạch, thị xã Giá Rai. Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trình UBND tỉnh dự án xây dựng 03 Trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh. 

4. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Báo cáo UBND tỉnh đặc trưng nước dưới đất tháng 10/2018 và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Thẩm định Đề cương dự án Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

5. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao đất cho Sở Giao thông Vận tải để xây dựng Trụ sở giao thông vận tải tại các huyện: Vĩnh Lợi, Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long; Báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay.

6. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với UBND xã Điền Hải tập huấn mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân compost cho 211 hộ dân.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 224 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày