Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
7
4
0
0
9
Tin hoạt động Thứ Hai, 18/02/2019, 18:00

Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 07

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý  01 hồ sơ đất đai, 02 hồ sơ môi trường, 02 hồ sơ tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh 01 hồ sơ đất đai. Giao trả 02 hồ sơ đất đai, 03 hồ sơ môi trường, 02 hồ sơ tài nguyên nước đúng thời gian quy định.

2. Thanh tra Sở

Trong tuần tiếp công dân: 01 lượt, 02 người. Tiếp tục thanh tra đối với 15 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/02 - 10/02, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/02 - 20/02/2019.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện xây dựng điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên phần diện tích đất nhà nước thu hồi 41,064,50 m2 đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại - Dịch vụ Quốc Lâm tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nuôi tôm công nghiệp sạch Thuận Nhân; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nâng công suất nhà máy sản xuất các cấu kiện thép và sản xuất bê tông đúc sẵn loại nhỏ.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 79 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 134 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 41 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 01 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 379 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 357 hồ sơ; Chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính: hoàn thành 613 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 12 hồ sơ; Cập nhật 332 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 157 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 08

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Công an tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Thanh tra Sở

Phối hợp UBND huyện Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu và các ngành có liên quan tổ chức đối thoại giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại của công dân.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh 01 hồ sơ cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; 02 hồ sơ cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 01 hồ sơ cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; gia hạn 02 Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Xin chủ trương bồi thường phần tài sản còn lại đối với hộ ông Lâm Văn Cuống bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào tỉnh Bạc Liêu; trường hợp UBND thành phố Bạc Liêu xin chủ trương bán đấu giá các thửa đất công tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh.           

Quang Cường - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 325 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày