Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
7
4
1
7
7
Tin hoạt động Thứ Ba, 05/03/2019, 07:05

Kết quả công tác tuần 09; phương hướng, nhiệm vụ tuần 10 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 09

1.Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa và Danh mục TTHC bị thay thế lĩnh vực khoáng sản, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Sở Nội vụ kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã trình UBND tỉnh 01 hồ sơ đất đai; giao trả 01 hồ sơ môi trường, 05 hồ sơ tài nguyên nước.

2. Thanh tra Sở

Trong tuần tiếp công dân: 05 lượt, 05 người. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra yêu cầu khiếu nại của bà Dương Thị Loan, huyện Vĩnh Lợi. Tiếp tục thanh tra đối với 15 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện Dự án lắp đặt các phao quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tình hình chất lượng nước mặt tháng 02/2019 trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do trúng đấu giá) cho Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng Tám Nhiễu và Công ty TNHH HBHG với tổng diện tích là 2.814,80m2 đất; Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Sang Yi - VN thuê 4.614,10m2 đất để xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu Sang Yi - VN tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình; Công ty Điện lực Bạc Liêu để xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc, kho vật tư thiết bị tại huyện Hòa Bình và huyện Vĩnh Lợi diện tích 5.311,60m2 đất; Thu hồi 10.954,90m2 đất do Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý và giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và xây Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Hậu tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình; Đề xuất xây dựng quyết định ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai thực hiện nhiệm vụ: mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo Tổng cục Môi trường kết quả kiểm tra, xử lý thông tin theo nội dung phản ánh trên đường dây nóng của Tổng cục Môi trường ngày 18/01/2019. Tổ chức Hội nghị họp mặt Doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019; họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nuôi tôm công nghiệp sạch Thuận Nhân.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 60 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 120 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 49 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 622 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 386 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 462 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 23 hồ sơ; Cập nhật 570 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 292 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 10

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo Kết luận thanh tra đối với việc quản lý sử dụng đất của Phân viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải theo Quyết định số 36/QĐ-STNMT ngày 29/01/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục thanh tra và dự thảo báo cáo kết quả thanh tra đối với 15 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề cương dự án “Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; 06 hồ sơ cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; 01 hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc Chi hội Hưng Hộ Tự xin mở rộng cơ sở thờ tự tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2018.     

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 272 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày