Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
7
4
0
1
3
Tin hoạt động Thứ Ba, 12/03/2019, 13:15

Kết quả công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 10

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2018. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 05 hồ sơ đất đai, 02 hồ sơ môi trường, 04 hồ sơ tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh 05 hồ sơ đất đai. Giao trả 05 hồ sơ tài nguyên nước.

2. Thanh tra Sở

Trong tuần tiếp công dân: 05 lượt, 04 người. Trình UBND tỉnh thu hồi các Quyết định giải quyết tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị Thanh với ông Nguyễn Trường Thụ, thị xã Giá Rai. Công bố kết luận kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề cương dự án “Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Dự án “Lắp đặt các phao quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo UBND tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 02/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Vĩnh An, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình diện tích 8.413,80m2; hủy Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi 50 ha tại xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu quyền sử dụng đất thuê trước thời hạn đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý; Thu hồi 500.000m2 quyền sử dụng đất thuê trước thời hạn đối với Công ty Duyên Hải Bạc Liêu và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường và công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu; điều chỉnh một phần nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 84 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 202 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 67 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 771 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 406 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 558 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 25 hồ sơ; Cập nhật 430 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 192 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 11

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 tại Trụ sở.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: 03 hồ sơ cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất, 01 hồ sơ gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, 02 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; giao 521,60 m2 đất cho Trường Mầm non Sơn Ca để xây dựng, mở rộng trường tại phường 3, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp UBND các xã vùng ven biển thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và Đông Hải tổ chức tập huấn tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh và hướng dẫn mô hình xử lý chất thải trong nuôi tôm siêu thâm canh cho người dân.        

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 276 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày