Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
7
4
1
8
8
Tin hoạt động Thứ Ba, 26/03/2019, 16:15

Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xin ghi vốn triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cung ứng sản phẩm, dịch vụ công xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Vĩnh Lợi; xem xét giao kinh phí bổ sung để tiếp tục thực hiện công trình xây dựng lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ huyện Hòa Bình và Hồng Dân; công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa và Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường bị thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên và đột xuất: 04 lượt, 05 người. Trình UBND tỉnh kết quả xác định diện tích đất của hộ ông Trần Phú Túc (cha chồng bà Phan Thị Út) bị thu hồi đất năm 1995 thực hiện dự án Chợ mới Hộ Phòng theo yêu cầu của Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ. Tổ chức họp các đơn vị có liên quan công bố kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh 01 hồ sơ cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; báo cáo UBND tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/3 - 30/3, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/4 - 10/4/2019; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước phục vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. Phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức lễ nhận bàn giao 08 giếng khoan thuộc dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; giao 521,60 m2 đất cho Trường Mầm non Sơn Ca để xây dựng, mở rộng Trường tại phường 3, thành phố Bạc Liêu; xin chủ trương xây dựng Bảng giá các loại đất tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024; báo cáo UBND tỉnh về việc UBND thị xã Giá Rai xin chủ trương đấu giá 12.500 m2 quyền sử dụng đất (dự án nhà ở Kênh Ba Túc cũ) do UBND thị xã Giá Rai quản lý.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Điều chỉnh 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt kinh phí nhiệm vụ Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2019; Báo cáo UBND tỉnh kết quả hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2019.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 73 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 132 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 60 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 592 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 432 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 994 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 21 hồ sơ; Cập nhật 810 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 222 hồ sơ. Hoàn thành báo cáo thống kê đất đai năm 2018 cấp xã thuộc huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 13

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cung ứng sản phẩm, dịch vụ công xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Vĩnh Lợi.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vụ yêu cầu khiếu nại của bà Trần Thị Đào, phường 1, thành phố Bạc Liêu; báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo đối với vụ tranh chấp đất giữa bà Trương Thị Huê với các hộ dân, huyện Hòa Bình.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Đề cương dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bạc Liêu; 01 hồ sơ cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; điều chỉnh 01 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc thu hồi 82m2 đất đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tại phường 7, thành phố Bạc Liêu; báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu xin điều chỉnh vị trí giao đất và thay đổi quy hoạch xây dựng Trạm tăng áp thành xây dựng Trạm cấp nước 2.000m3/ngày/đêm tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn thành phân compost cho các xã trên địa bàn tỉnh.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 412 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày