Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
9
3
5
Tin hoạt động Thứ Hai, 08/04/2019, 15:25

Kết quả công tác tuần 14; phương hướng, nhiệm vụ tuần 15 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi; Báo cáo UBND tỉnh về việc cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong 06 tháng cuối năm 2018; kết quả hoạt động Hệ thống quản lý văn bản liên thông. Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tình hình thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

2. Thanh tra Sở

Trình Chủ tịch UBND tỉnh thông báo không thụ lý khiếu nại của bà Nguyễn Tuyết Hoa, thành phố Bạc Liêu; vụ ông Trần Năm, thị xã Giá Rai; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Phân viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải, phường Nhà Mát; kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng đất đối với phần đất tranh chấp giữa Ban Trị sự Đình Ông Nam với hộ ông Nguyễn Văn Tứ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Báo cáo Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2016 - 2018.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: 02 hồ sơ cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; 03 hồ sơ gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng 3/2019 và dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh; kết quả làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp thực hiện khảo sát kỹ thuật xây dựng văn kiện dự án “Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ tại các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” trong khuôn khổ tài trợ của Quỹ Thích ứng.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 82m2 đất đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quản lý và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân; xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024; Báo cáo UBND tỉnh về việc giao các sở, ngành chủ động tổ chức triển khai thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm. Phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành thu mẫu thực hiện nhiệm vụ chương trình quan trắc môi trường (đợt 1) và thu mẫu nước thải phục vụ công tác thông báo thu phí nước thải quý I/2019 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 96 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 186 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 63 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 14 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 777 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 459 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.153 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 40 hồ sơ; Cập nhật 1.036 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 139 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 15

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ kết quả thực hiện về bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo báo cáo kết quả thanh tra đối với 15 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa mưa, bão năm 2019.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao đất cho Chi cục Lưu trữ tỉnh tại phường 1, thành phố Bạc Liêu; phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hợp tác xã Thành Đạt. Trình Sở Tài chính phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ thành phân compost cho các xã trên địa bàn tỉnh.          

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 310 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày