Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
4
5
5
Tin hoạt động Thứ Ba, 28/05/2019, 14:30

Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 21

1. Văn phòng Sở

Hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2019 tại tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Trong tuần tiếp công dân: 02 lượt, 02 người; tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, đo đạc phần đất tranh chấp giữa Ban Trị sự Đình Ông Nam với ông Nguyễn Văn Tứ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 Giấy phép tài nguyên nước; phê duyệt 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/5 - 31/5/2019, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/6 - 10/6/2019 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi phục vụ công tác quản lý và sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chùa Giác Viên tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai diện tích 17.858,60m2 và Chùa Hòa Linh tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi diện tích 1.532,90m2; Xin điều chỉnh tiến độ thực hiện và phân kỳ vốn đầu tư Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018; Báo cáo UBND tỉnh Công ty TNHH Một thành viên Phát Đạt Vĩnh Thịnh xin thuê đất để nuôi tôm công nghệ cao tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; Về khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2019; Báo cáo UBND tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 136 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 164 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 74 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 02 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 721 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 494 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.170 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 27 hồ sơ; Cập nhật 1.225 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 264 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 22

1. Văn phòng Sở

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường, Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2019 tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Phối hợp UBND thị xã Giá Rai, UBND xã Tân Phong tổ chức đối thoại với ông Trần Năm vụ khiếu nại đòi lại đất tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh về việc khai thác, sử dụng nước dưới đất để phục vụ nuôi trồng thủy sản.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Ngô Quyền; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Phương Hậu Bạc Liêu xin thuê đất tại Khu công nghiệp Trà Kha, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Triển khai các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 274 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày